Youtube – klávesové skratky, čo ti uľahčia pozeranie

Youtube – klávesové skratky, čo ti uľahčia pozeranie

Klávesové skratky nie sú výsadou len windows aplikácií a hier, ale aj webových aplikácií v prehliadačoch. Takéto skratky nájdeš aj pri prehrávaní videa na Youtube. Aké to sú a čo ti môžu uľahčiť nájdeš v prehľadnej tabuľke nižšie:

 Funkcia Kláves
 Prepnutie na celú obrazovku F
 Zoslabenie zvuku šípka dole
 Zosilnenie zvuku šípka hore
 Vypnutie zvuku M
 Pauza/Play medzerník
 Zapnutie titulkov C
 Zväčšenie písma titulkov =
 Zmenšenie písma titulkov –
 Pretáčanie dopredu o 5 sek. šípka vpravo
  Pretáčanie dozadu o 5 sek. šípka vľavo
  Pretáčanie dopredu o 10 sek. J alebo Ctrl + šípka vpravo
 Pretáčanie dozadu o 10 sek. L alebo Ctrl + šípka vľavo
 Preskočiť na ďalšie video v playliste Shift + N
 Preskočiť na predchádzajúce video v playliste Shift + P
 Preskočenie na x% priebehu videa číslice 1 – 9 (5 = 50%)
 Prepnutie do vyhľadávacieho poľa /
 Zrýchliť Shift+.
 Spomaliť Shift+,Zdieľať