Youtube – klávesové skratky, čo ti uľahčia pozeranie

Youtube – klávesové skratky, čo ti uľahčia pozeranie

Klávesové skratky nie sú výsadou len windows aplikácií a hier, ale aj webových aplikácií v prehliadačoch. Takéto skratky nájdeš aj pri prehrávaní videa na Youtube. Aké to sú a čo ti môžu uľahčiť nájdeš v prehľadnej tabuľke nižšie:

 Funkcia  Kláves
 Prepnutie na celú obrazovku  F
 Zoslabenie zvuku  šípka dole
 Zosilnenie zvuku  šípka hore
 Vypnutie zvuku  M
 Pauza/Play  medzerník
 Zapnutie titulkov  C
 Zväčšenie písma titulkov  =
 Zmenšenie písma titulkov  –
 Pretáčanie dopredu o 5 sek.  šípka vpravo
  Pretáčanie dozadu o 5 sek.  šípka vľavo
  Pretáčanie dopredu o 10 sek.  J alebo Ctrl + šípka vpravo
 Pretáčanie dozadu o 10 sek.  L alebo Ctrl + šípka vľavo
 Preskočiť na ďalšie video v playliste  Shift + N
 Preskočiť na predchádzajúce video v playliste  Shift + P
 Preskočenie na x% priebehu videa  číslice 1 – 9 (5 = 50%)
 Prepnutie do vyhľadávacieho poľa  /
 Zrýchliť  Shift+.
 Spomaliť  Shift+,Zdieľať